Süryani Derneği’nden Sert Açıklama!

Süryani Derneği’nden Sert Açıklama!

Süryani Kültür Derneği’nden BDP’ye eş başkan tepkisi...

A+A-

Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı adayı olarak adı açıklanan Süryani asıllı Februniye Akyol’a tepki gösterdi. 

Yazılı açıklama yapan Aktaş, Türkiye ve Avrupa’da bulunan metropolitlikler, siyasetçiler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının Süryani Demokratik Birliği Kadın Kolları Başkanı Şamiran İshak’ın Mardin Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayı olarak önerdiklerini, ancak yerine bir başka Süryani kadının atandığını söyledi. 

Aktaş, “Uzun zamandır birlikte yürüdüğümüz ve yerel yönetimler bağlamında bir insanlık hayali olan “öz yönetim” idealini kurabileceğine güven duyduğumuz Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlığına Kadın hareketinden ve adeta kendi Süryanisi’ni üretir şekilde ismi sanı duyulmamış birini “ataması” sebebiyle açıklama yapmayı ahlaki ve vicdani bir sorumluluk ve zorunluluk sayıyoruz. Süryani Demokratik Birliği Kadın Kolları Başkanı Şamiran İshak'ı aday göstereceği yönündeki bizi ziyadesiyle umutlandıran durum büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır.” dedi.

Aktaş, açıklamasında şunları söyledi:

‘TEMSİL POTANSİYELİ OLMAYAN BİRİ’

Mardin'de, 30 Mart yerel seçimlerinde Sayın Ahmet Türk'ü aday gösteren BDP'nin, fiilen hayata geçirmek istediği eş başkanlık için, Süryani Demokratik Birliği Kadın Kolları Başkanı Şamiran İshak'ı aday göstereceği yönündeki bizi ziyadesiyle umutlandıran durum büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır. Yerel yönetimlerde “öz yönetim” idealini, Mezopotamya coğrafyasının tüm paydaşları için mümkün olan en yüksek katılımla sağlamaya dönük politik söylemiyle “emek, barış ve demokrasi bloğuna” olumlu yönde renk veren BDP’nin herhangi bir temsil potansiyeli olmayan birini, yurt içinde ve dışında 46 kurum kuruluş, kanaat önderinin ve Mardin Süryani asıllı Milletvekili Erol Dora’nın önerdiği bir isim olan Şamiran İshak’ a yeğlemesi kabul edilebilir değildir. Şamiran İshak Süryani Demokratik Birliği Kadın Kolları Başkanı olup Süryanice, Kürtçe, Türkçe, İsveççe, Arapça, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Uzun süre Avrupa'da çalışan Sosyal Pedagoji uzmanı olan İshak'ın eş başkanlık görevine seçilmesi noktasında bölgemizdeki başta Mardin Merkez Metropolitliği, Midyat (Turabdin) Metropolitliği olmak üzere İstanbul Süryani Metropolitliği ve Süryani halkının temsilcilerinin yayınladıkları ve onlarca kurum kuruluşun katıldığı deklarasyon yok sayılmıştır.

‘ÖNERİLERİN AKSİNE BİR TUTUM TAKINILDI’

Sayın Öcalan’ın tavsiyeleri ile Mezopotamya'da ve Süryanilerin anavatanı olan Turabidin'de (Mardin) yok olma tehlikesi yaşayan Kadim Süryani, Ermeni, Ezidi, Mıhallemi gibi değişik halkları ve farklı inançların temsilcilerini yerel yönetimlerde eş başkan adayı olarak düşünmesi demokratik ve farklılıkların bir arada yaşama potansiyeline büyük güç katmaktadır. Bununla birlikte eş başkan adayları belirlenirken bölgemizdeki halkların ve inanç gruplarının temsilcisi olan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerin görüş ve önerilerinin aksine bir tutum takınılmaktadır. Sembolik de olsa BDP’nin yerleşik düzen karşısında uzun yıllardır yasal ve sosyal boyutlarıyla, kendi yurtlarında esir hatta parya muamelesi gören halklara birlikte yürüme imkanı yaratması önemliydi. Ancak bu yapılırken kendi Süryanisi’ni kendi Mıhallemisi’ni, kendi Arabı’nı, kendi Ezidisi’ni yaratmak yerine liyakat prensibine uygun şahsiyetleri seçmesi ama hiç değilse önerilere kulaklarını kapamaması gerekirdi. Bu yapılmadı. Tek parti dönemi Türkiye siyasal yapısının hastalıklı yanlarının Ortadoğu’daki başat özgürlük ve demokrasi hareketine de sirayet ettiğini görmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız.

‘HAYAL KIRIKLIĞI VE ALDATILMIŞLIK HİSSİ YAŞIYORUZ’

Devletin yıllardan beridir uyguladığı ayrımcı, demokratik teamüllere kulaklarını tıkayan, öğütleri ve haber vermeleri görmezden gelen “sizin için gerekirse size rağmen” tavrını bir kez daha ve bu kez kendimizden bildiğimiz bir yapıdan görüyor olmayı haksızlık ve hayal kırıklığı olarak tanımlamaktan başka çaremiz yoktur.Biz yıllardır büyük bedeller ve risklerle Kürt özgürlük mücadelesine destek veriyoruz. Bununla birlikte bu mücadelenin sadece Kürtleri ve Kürtlere yakın olanları değil herkesi hatta her canlıyı hakkettiği anlamda özgür ve adil bir yaşama kavuşturacak bir mücadele verdiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, sayısız kurum, kuruluş ve kanaat önderinin Şamiran İshak’ı eş başkan adayı olarak önermesini dikkate almayıp son dakika atlatmasıyla malul birinin başta Süryanilere olmak üzere “alın işte bu sizin temsilciniz” diye dayatılmasını reddediyoruz. Yaratılan fiili durumu antidemokratik bulduğumuzu ve bundan sonraki tutum ve tavırlarımızın bu hayal kırıklığı ve aldatılmışlık hissi doğrultusunda şekilleneceğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

‘KARARLARINIZI TANIMIYORUZ VE ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Büyük ve özverili  bir mücadele sonucu iradelerini ve var olduklarını kabul ettiren kadın hareketi maalesef ellerine yetki geçer geçmez , bir halkın ve inancın iradesini yok saydılar. Kadın hareketi bizim halkımızın kaderini tayin edip Süryanilerin arasına fitne ve nifak tohumlarını ekemez. İrademize saygı göstermeyip bizi yok sayan bir Kadın hareketini halklar ve inançlar olarak biz de tanımıyoruz ve tasvip etmiyoruz. Sen ey kadın hareketi kim oluyorsun da Hz. İsa’nın yeryüzündeki temsilcileri olan Ruhani liderlerimiz Metropolitlerimizin referans ve iradelerini hiçe sayıp, vicdandan, insaftan ve samimiyetten yoksun kendi keyfi iradenizi esas alıyorsunuz? Sizin şaibe kokan kararlarınızı tanımıyoruz ve şiddetle kınıyoruz. 

‘KENDİ SÜRYANİ’NİZİ ATAMAK, DEMOKRASİNİN HANGİ İLKESİ GEREĞİDİR?’

Sivil toplum Kuruluşlarımıza ve dini otoritelerimize danışıyormuş gibi yapıp  kendi kafanızdaki ve kontrolünüzdeki kendi Süryani’nizi atamak, parti paradigmasının ve demokrasinin hangi ilkesi gereğidir, lütfen açıklar mısınız? Sizin size itiraz edebilecek , fikrini söyleyebilecek , birikimli , örgütlü ve kadim Süryani kültüründen gelen bir duruşa ve vizyona sahip olan Şamiram İshok’ı atamamanızın sebebi sizin vesayetinize boyun eğmeyeceğini bildiğiniz içindir. Siz kendi davanızda dahi samimi ve tutarlı değilsiniz. Eğer samimi olsaydınız sizden  çok daha önceleri kadının özgürleşmesi için çalışan Süryanilerin öz kadın hareketinin önerisini dikkate alırdınız. Ama siz pratiğinizle Süryani eş başkanı Süryani kadın hareketinin kadını olacağına, Kürt kadın hareketinin kadını olsun diyerekten kendi Süryani’nizi seçtiniz. Bu ne perhiz ,bu ne lahana turşusu? Yine bu pratiğinizle sizden olmayan Kadın hareketine tahammülsüzlüğünüzü gösterdiniz. Sizin sürekli yerden yere vurup şiddetle eleştirdiğiniz sistemden ne farkınız kaldı ?

'BİZLERE HİÇBİR CEVAP VERİLMEDİ'

BDP’ kendi içinde dönen dolapları ve adam kayırmanın önüne geçmez ise düzenin sıradan bir partisi olmadan öteye gidemeyecektir. Daha birkaç gün öncesine kadar köylü kurnazlığı aynı çorapları ve dolapları BDP’nin Midyat’ın Mıhallemi Arap kökenli belediye başkan adayı arkadaşımızın başına da ördükleri halde ve bizler bunu BDP genel başkanlarına yazılı ve sözlü ilettiğimiz halde bizlere hiçbir cevap verilmemiş ve kendi şahsi menfaatlerini ,halka ve topluma önceleyen, dolap çeviricilere de hiçbir yaptırım uygulanmamıştır. BDP’ye Halkları böl parçala ve yönet hastalığına tutulmuş görünümü veren ve BDP’nin çok önemli makamlarına sızma başarısını gösteren şahıs ve gruplar bir an önce tespit edilip deşifre edilmelidir.

‘DARBE NİTELİĞİNDEKİ ATAMA DERHAL İPTAL EDİLMELİ’ 

Bütün samimiyetimizle diyoruz ki  ,halkların ve inançların umudu haline gelen BDP’ ye bir şekilde sızmış, hareket paradigması , parti tüzüğü ve seçim beyyanamesine aykırı ve dinamit koyucu  bir şekilde davranıp usulsüz atamalar yapan kişi ve gruplar ,vardır . Başkasının hesabına işleyen bu derin yapının o kirli ellerini  halkların  ve inançların geleceğinden çekmek vazifesi BDP’li yöneticilerin elindedir. BDP’nin vicdanlı ,dürüst ,ilkeli  yöneticilerine buradan seslenmek istiyoruz ;   Midyat ve Mardin’de gizli bir elin Süryani , Arap Mıhallemi halklarına yaptığı vesayet mantıklı darbe niteliğindeki atamalar derhal iptal edilip ,dengeleri gözeten , halkların ve inançların iradesini tanıyan , adil ve bağımsız bir komisyon kurulmalı ve vakit kaybetmeksizin çalışmalarına başlamalıdır.

ÖNERİDE BULUNAN METROPOLİTLİKLER, STK’LAR, İŞADAMLARI, KANAAT ÖNDERLERİ VE SİYASETÇİLER

Aktaş, Şamiram İshak için referans olan sivil toplum kuruluşları, metropolitlikler ve kanaat önderleri şöyle sıraladı:

Midyat Turabdin Metropolitliği Mor Timateous Samuel Aktaş, Mardin ve  Diyarbakır Metropolitliği Mor Filiksinos Saliba Özmen, İstanbul, İzmir, Ankara Süryani Orthodox Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin, Adıyaman Süryani Orthodox Kilisesi Metropolitliği - Mor Gregorious Melki Ürek, İstanbul Süryani Orthodox Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susi, İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Patrikliği Mor Signor Yusuf Sağ, Mardin Süryani Cemaatinden Murat Özbek, Diyarbakır meryemana vakfı başkanı Can Sakarer, İsveç Süryani Orthodox Metropolitliği Mor Dioskoros Benyamen Atas,  İsveç ve İskandinavya Süryani Orthodox Metropolitliği-  Mor Julious Ablahad Gallo Shabo, Erol Dora Mardin Süryani Milletvekili, İsveç Sol Parti Milletvekili Amina Kakabava, İsveç Sosyal Demokrat Partisi’den Siyasetçi Evin Çetin, İzmir Süryani Dostluk ve Dayanışma Platformu, İsveç Asurî Federasyonu Afram Yakub, İsveç Süryani Federasyonu Halef Halef, İsveç Asurî Kadın Federasyonu adına -  Meryem Demirel, İsveç Alevi Federasyonu, İsveç Alevi Kadın Derneği Nevin Kamilağaoğlu, İsveç Kürt Kolları Derneği Amara Ferah Bozcalı, İsveç Kürt Kültür Derneği, İsveç Kürt Danışmanlığı Heval Eda, Avrupa Süryaniler Birliği SDU, World Council of Arameans  Johnny Messo, Mezoder, İstanbul  Türkiye  Edip Arslan, Midyat (Tur Abidin) Köyleri Derneği, Almanya Turabdin Köyleri Derneği Başkanı - Sabri Akbaba, Almanya Yezidiler Federasyonu  Xasal Yalçın, Talat Sehan (Avukat ve Kürd Siyasetçisi), Adnan Can İsveç ABF (Siyasetçi), Emanuel Poli İsveç  (Siyasetçi), George Aydın (Siyasetçi) İsmet Karademir (İş Adamı),Fikri Yılmaz (İş Adamı), Zeynep Tozduman (İzmir HDP Üyesi ve Araştırmacı / Yazar), Hüseyin Barış (İstanbul BDP Eski İl Başkanı), İsveç Hıristiyan Demokrat Partisi Milletvekili Robet Halaf, Mor  Gabriel Manastırı Vakfı, Deyrul Zafaran Manastırı Vakfı Mardin Kiliseleri Vakfı, Midyat Kiliseleri  Vakfı, Asuri Süryani  Keldani Arami Birliği, Midyat Süryani Kültür Derneği, Simon POLİ (BDP ilce yöneticisi), Yuhanna Aktaş (DTK daimi meclis üyesi), İskender Debasso (DTK daimi meclis üyesi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.