Halil EL

Halil EL

Memleketimizin mesleği tekstil ve hazır giyim Midyat OSB’de markalaşacak

A+A-

Midyat’ta tekstil ve hazır giyim sektörünün bayraktarlığını yaparak, 1000 kişilik, Japon Kalite Belgesine, Uluslarası Odit onayına sahip ilk fabrikayı açan, Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı olarak; başta Midyat olmak üzere bölgemizin istihdamına, ekonomisine büyük katkı sağlayan tekstil sektörünün geleceği için, edindiğim tecrübeler ışığında, samimi talep ve önerilerimi paylaşmak için bu makaleyi yazma gereği duydum.      

Tekstil ve Hazır Giyim sektörünün Midyat için önemi, neden MİDYAT OSB’de öncelik verilmeli? 

Zira sektörün kaybedecek, bekleyecek zamanı kalmadı. Malumunuz Midyat, Dicle havzasının merkezi konumundan güç alarak Tekstil sektöründe öncü bir role bürünmüş, bu başarısı bölgedeki sabırlı ve iyi niyetli çabalarla perçinlenmiştir. Özellikle hemşerilerimizin İstanbul gibi kentlerde tekstil sektöründe edindikleri deneyimler, bu alanda Midyat’ı bir merkez haline getirmiş, böylece binlerce kişiye istihdam sağlanmıştır. Bu gelişme ile sektörün profesyonelleşme ve kurumsallaşma yolculuğunda önemli bir adım olacak olan, Midyat Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için yıllar önce imza kampanyasını başlatmış, topladığımız imza ve talep dosyamızı arkadaşlarımla birlikte dönemin kaymakamına teslim ederek, resmi müracaatı başlatmıştık. Yıllarca süren uğraş, sürekli gündeme getirmemiz, ısrarlı takip ve talebimiz sonucu riyaset makamlarıyla yaptığımız istişareler sonucunda; dönemin Midyat kaymakamı Sayın Tekin Dündar ve Midyat Belediye Başkanı Sayın Veysi Şahin’in değerli katkılarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destek ve onayıyla Midyat Organize Sanayi Bölgesi resmen kuruldu. Nihayet projenin temellerinin atılacağı aşamaya gelindi. MİDYAT OSB BÜYÜK ORANDA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM için planlanmalı!  Zira uzun süren istişare sonucu bu kanaat oluşmuştu. Çünkü Midyat’ın en çok sanayi işletmesi ve binlerce çalışanı olan tekstil sektörüdür.

Zira MİDYAT OSB mücadelemiz; memleketimizin en önemli sektörü, istihdamı ve ekmeği olan tekstil ve hazır giyim imalatı içindi. Bu bağlamda, Organize Sanayi Bölgesi'nin, Midyat'ın ve ülkemizin ekonomik kalkınması açısından ne denli hayati olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu sektör, yalnızca yüksek istihdam potansiyeli ile değil, aynı zamanda ürettiği katma değer ve ihracat kapasitesi ile ülkemizin ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Sektörün OSB’ye taşınması ile şehir içindeki yoğunluk ve trafiği azaltacak, sosyal yaşam üzerindeki baskı kalkacaktır. Bu stratejik adım, sektörün daha planlı ve düzenli bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır. Tekstil sektörü mahalle aralarında sıkışmış ve kalabalık çalışma koşulları nedeniyle şehir içinde birçok sıkıntıya maruz kalmaktadır. Bu durum; hem çalışanların yaşam kalitesini düşürmekte, hem şehir sakinlerinin yaşam standartları üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sektörün OSB’ye taşınması, bu problemleri ortadan kaldırarak, sektörün ve şehrin nefes almasını sağlayacaktır. Günümüz şartlarında TEKSTİL SEKTÖRÜ artık fason üretimden ziyade, OSB’de markalaşarak, katma değer üreterek, inovasyon ve bilgi teknolojilerinden, mobiliteden faydalanarak, üniversitemizin moda tasarımı bölümüyle iş birliği yaparak, geleceğe daha güçlü yürümek zorundadır. Zira endüstri 5.0 ve dijital çağın gereklerine göre planlama yapmak zorunlu hale gelmiştir. Geleneksel yöntemlerle sektörün hayatını sürdürmesi olanaksızdır. Bu nedenle Midyat OSB sektör için, ufuk yolculuğuna başlamanın önemli bir adımı olacaktır…

Sektöre altyapı, nitelikli personel ve inovasyon katabilmesi adına mücadelesini verdiğimiz Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümüyle etkin iş birliği sağlanarak geleceğe daha emin adımlarla yol alınabilecektir. Midyat Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması sadece bir ekonomik mesele değil, aynı zamanda sosyal bir ihtiyaçtır. Yetkililerden, bu projede tekstil sektörüne gerekli desteği sağlamalarını istirham ediyoruz. Bu sektöre sağlanacak destek, sadece mevcut işletmelerin değil, potansiyel yatırımcıların da önünü açacak ve bölgemizin daha da gelişmesine ön ayak olacaktır. Sektörün tüm paydaşlarıyla kümelenmesini sağlayacaktır. Bu sürecin başlatıcılarından biri ve takipçisi olarak, Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an önce faaliyete geçmesini ve sektörümüzün bu yeni evrede daha da ilerlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Midyat'ın kalkınmasını planlarken şehrin mevcut iş yapma alışkanlıkları ve potansiyelleri göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle tecrübe edinilmiş sektörlerde uzmanlaşmak ve nitelikli işler üretmek, sürdürülebilir büyüme için elzemdir. Midyat için bu alan, şüphesiz ki tekstil sektörüdür. Bu sektörde uzmanlaşarak kurumsal bir yapıya kavuşmak ve gerekli desteklerle donatılmak, şehrin gelişimi için çok önemli bir adımdır. Gelişmiş ülkelerin örnekleri göstermiştir ki, bir alanda yoğunlaşmak ve o alanı iyi desteklemek, çok daha büyük başarılara yol açar. Bu bağlamda, "En iyi iş bildiğin iştir" sözü bilimsel bir gerçeklik kazanmaktadır.

Eğer tekstil ve hazır giyim firmaları Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınırsa; bu adım sektör için bir dönüm noktası olacaktır. Bu bölgede yerleşik firmalar, modern altyapı ve teknolojik imkanlardan faydalanacak, güneş enejisi ve devletin birçok destek ve teşvik unsurlarından daha fazla istifade edip, üretim kapasitelerini artırabilir ve kalite standartlarını yükseltebileceklerdir. Aynı zamanda, bu bölgede bir araya gelen firmalar arasında sağlıklı bir rekabet ortamı oluşur. Bu rekabet, yenilikçilik ve verimlilik gibi alanlarda firmaları daha da ileriye taşıyarak sektördeki genel başarıyı artırır. Organize Sanayi Bölgeleri, firmalara ihracat yapma konusunda da önemli avantajlar sağlarlar. İşletmeler uluslararası ODİT onayı alabilecekler, İhracat kapasitesini artırabilecek firmalar, global pazarlarda daha rekabetçi olabilirler. Bu durum, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ihracatını artırarak ekonomiye önemli katkılar sağlar. Böylece, firmalar hem iç piyasada hem de dış piyasada güçlü bir konuma erişebilir.

Ezcümle: Tekstil ve hazır giyim firmalarının OSB’ye yerleşmeleri, sadece kendi büyümelerini değil, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını da destekleyecek stratejik bir adım olacaktır. Bu adım, sektörün rekabet gücünü artırırken, aynı zamanda iş olanaklarını genişletir ve yerel kalkınmaya katkıda bulunur. Ayrıca sosyal yardım-istihdam bağlantısı sağlanabilirse dezavantajlı gurupların sosyal entegrasyonu, meslek edindirme ile sağlanacak, neticesinde refahı yakalayan, daha huzurlu bir toplum oluruz. Bu nedenle, Midyat Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil sektörünün ağırlıklı olarak konumlandırılması, Midyat'ın bu alanda uzmanlaşarak hem bölgesel hem de ulusal düzeyde örnek olması büyük önem taşımaktadır.

….

MİDYAT’IN KALKINMA VİZYONU

Kanaatimce Midyat'ın kalkınma vizyonu;  "4T FORMÜLÜ" ile yani, Turizm-Tekstil-Telkari-Taş olarak adlandırdığım dört temel üzerine inşa edilmeli. Midyat’ın kurtuluşu ortak aklın rehberliğinde; turizm ve tekstilde markalaşmak, telkari sanatını destekleyip, tanıtmak, taşı sanat eserine dönüştürmektir.

Turizm: Midyat'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarılarak, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilmesi için kalan restorasyon ve tanıtım çalışmalarının detaylı ve bütüncül bir yaklaşımla yapılmalı, turizm hizmetlerinin senkronize kalite standartları anlayışıyla sürdürülmelidir.

Tekstil: Bahse konu olduğu üzere, Tekstil ve Hazır giyim; Midyat organize sanayi bölgesinde başat sektör olarak kurumsallaşması memleketimizin gelişmesi için elzemdir.

Telkari: Desteklenerek, üniversite ile işbirliği yapılarak, ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği katma değere ulaşacaktır. Bu saygın sektör, şehir içindeki atölyelerde geliştirilmeli, yaşatılmalı, bu özgün ve kadim el sanatının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı sağlanmalıdır.

Midyat katori taşı: Taş atölyeleri için ayrı bir organize sanayi bölgesinin oluşturulması, bölgedeki doğal kaynakların daha iyi  değerlendirilmesi ve işlenmesiyle daha fazla katma değer ve iş potansiyeli yaratılabilir.

Bu dört temel alanın stratejik bir şekilde geliştirilmesi, Midyat'ın sadece ekonomik olarak değil, kültürel ve sosyal olarak da güçlenmesini sağlayacak, geleceğe güvenle bakmasını mümkün kılacaktır. Bu kapsamlı yaklaşım, Midyat'ı sadece bölgesel bir güç merkezi yapmakla kalmayacak, aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda da bir cazibe merkezi haline getirecektir. Bu vizyon ve stratejik planlama, Midyat'ın sadece bugününü değil, aynı zamanda geleceğini de şekillendirecek kritik öneme sahiptir.

Baki selam ve saygılarımla.

Bu yazı toplam 133 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar